miércoles, 5 de noviembre de 2008

DICIONARIO VISUAL - VISUAL DICTIONARY

Dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, en cargáronme a realización dunha serie de imaxes (escenarios, ferramentas web, etc.) para realizar un dicionario visual en galego. Pódese consultar on line, e está orientado a nenos e nenas inmigrantes, con termos e situacións relacionados co seu día a día, nunha xornada habitual de cole. Pódese visitar facendo click aquí, ou ben na imaxe. Ah, a parte informática corre a cargo do amigo J.L. Orge.
The Xunta de Galicia asked me to draw a set of images for a visual dictionary. it is intended for inmigrant children, in Galician, and it deals with all the situations that a kid has to face on a normal school day. Visit it here, or clicking on the image. Oh, and the software was created by my friend J.L. Orge.

No hay comentarios: