miércoles, 12 de noviembre de 2008

FLIS-FLI-RIS-FLÁS
A Secretaría Xeral de Política Lingüística, xunto coa editorial Galaxia, veñen de publicar un material que anda circulando por concellos de Galicia: un pack que inclúe unha obra de teatro infantil (coa compañía Matapillos), e unha bolsa que reciben os nenos, na que hai un libro dobre (unha versión da obra teatral + un libro para pais, con recomendacións sobre animación lectora), e tamén un CDRom multimedia. Eu participei en todas as partes agás na obra de teatro. E no CD traballei, como non podía ser doutra maneira, co meu colega J.L. Orge, todo un mestre dos materiais multimedia. Aquí tedes unha imaxes do libro e do CDRom.
The Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de Galicia), and Galaxia Editors have released a product which is travelling around many towns and cities in Galicia: a pack with a theatre play for children (the company: Matapillos), and a bag that children receive, with a book (containing version of the play + another book for parents), and also a multimedia CDRom. I took part in all of them, except for the play. The technical part of the CDRom, together with the design, was my friend Orge's work, as usual.

Cómic terminado!! - The comic book is ready!!

Por fin!! Acabar un cómic, por corto que sea (éste tiene 16 páginas) es a-go-ta-dor. Supone tomar muchas decisiones (guión, montaje de páginas, recursos narrativos, tempo, planos, poses,......). Pero al fin está terminado. Su título es "COMPAÑEIROS: Homenaxe ás vítimas do Portiño". Este fin de semana será presentado en los 14ºs Encontros Luso-galaico-franceses do Livro Infantil e Juvenil de Porto, tanto los ejemplares impresos como una exposición de las planchas. Más adelante será presentado aquí, en Coruña, coincidiendo con el aniversario de la huída frustrada de O Portiño (allá por marzo). Aquí va un adelanto.
At last!!! Finishing a comic book, however short it is, is exhausting!! it implies taking so many decisions (script, setting up the page, narrative resources, timing, ...). But it is over. The title is Su título es "COMPAÑEIROS: Homenaxe ás vítimas do Portiño" (an homage to O Portiño vistims). It will be released next weekend, but not in spain, but in Port (14os Encontros Luso-galaico-franceses do Livro Infantil e Juvenil), both the magazines and an ehibition of all the pages. Then, in march, it will be presented in A Coruña, on the anniversary of O Portiño killing. Here are some samples.

jueves, 6 de noviembre de 2008

UN NUEVO TRABAJO EN CÓMIC - a new comic project

Llevo un tiempo trabajando en un material en cómic para Comisión para la Recuperación de la Memoria histórica d'A Coruña. Se trata de una historieta de 16 páginas que narra los hechos sucedidos en 1937 en O Portiño (A Coruña). Más de cien personas intentaban huír de la ciudad a territorio republicano (o simplemente hacia la vida). Y la huída fue frustrada, acabando en muertes, encarcelamientos, y posteriores ejecuciones. Un trabajo en el que, por primera vez, tengo que poner iámegens al dolor de muchas personas, cuyas familias viven hoy en día con el recuerdo de un pasado terrible. Aquí va una página del proceso, a lápiz. Saldrá publicado a mediados de noviembre, y se distribuirá a centros de seundaria.
I've been working some time on a project for the Comisión para la Recuperación de la Memoria histórica d'A Coruña. it's a comic "magazine" (16 pages) about some facts which happened in 1937: a hundred people planned to escape from the Fascist area (during the Spanish Civil War) by sea. But they couldn't. And it all ended up with killings, prison and executions. This was the first time for me in which I had to draw many people's pain and suffering. And this is a homage to the families of those who had no voice against so much injustice. Here is a pencil page. It will be released around the middle of november, and they will send it to Secondary schools.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

DICIONARIO VISUAL - VISUAL DICTIONARY

Dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, en cargáronme a realización dunha serie de imaxes (escenarios, ferramentas web, etc.) para realizar un dicionario visual en galego. Pódese consultar on line, e está orientado a nenos e nenas inmigrantes, con termos e situacións relacionados co seu día a día, nunha xornada habitual de cole. Pódese visitar facendo click aquí, ou ben na imaxe. Ah, a parte informática corre a cargo do amigo J.L. Orge.
The Xunta de Galicia asked me to draw a set of images for a visual dictionary. it is intended for inmigrant children, in Galician, and it deals with all the situations that a kid has to face on a normal school day. Visit it here, or clicking on the image. Oh, and the software was created by my friend J.L. Orge.