lunes, 26 de mayo de 2008

Revista Galega de Educación

Cada vez que sae a Revista Galega de Educación, que edita Nova Escola Galega (da que son membro), realizo unha páxina de humor que titulo DOcENTES. Para os que non saiban galego, explico que DOENTE significa en español "enfermo", ou "tocado por algún mal". O caso é que nesa páxina trato de rirme da miña outra profesión (a de profesor), dos tics que acabamos collendo, e do ridículos que a veces podemos parecer cando non somos quen de dignificar o posto que temos na sociedade. Neste caso había que falar de transmisión oral e educación. E aquí está o resultado: boceto e acabado (facendo click na imaxe pódese ler o texto sen problemas)
Every time the magazine Revista Galega de educación (edited by Nova Escola Galega, of which I am a mamber), I draw a humour page with the word game DOcENTES (something about teachers and insane people). With that page I always try to laugh at ourselves (I teach at a secondary school), at all the manias we have every day, and especially at how ridiculous we may look when we are not able to assume how important our profession is for society. The topic this time was oral transmission and education, and here is the joke (a sketch and the final art). Click on the image to read the text.

lunes, 19 de mayo de 2008

Exposición en Corcubión - Exhibition in Corcubión

Si alguien pasa por la Costa da Morte durante estos quince días, está invitad@ a visitar mi exposición, que tengo en la Casa da Cultura de Corcubión. Se titula "Tras o espello", y ya estuvo antes en Santiago. Después irá para Arzúa (segunda quincena de junio), Melide (hasta finales de julio) y seguirá viajando (Muxía, Cee,...).
If anyone goes to A Costa da Morte (Galicia, Spain) all these days, visit my exhibition at Casa da Cultura, in Corcubión. The title is "Tras o espello" (behind the mirror), and it was in Santiago before. Then it will travel to Arzúa (second fortnight of June), Melide (until the end of July) and other places (Muxía, Cee,...)

Personaxes - Characters

Recentemente tiven que facer un personaxe para unha empresa que impartirá formación aos seus traballadores. Para chegar a dar no cravo hai que facer normalmente probas: un tén un aire demasiado despistado ou desaliñado; outro parece excesivamente formal,... De súpeto hai algo nun deles que gusta a todos, e ese queda. Así se xestan os personaxes, probando, probando...

Recently I've had to create a character for a firm. It was intended to be used in some formation courses for the employees. To be able to find wht the client wants it0s necessary to try once and again: change his careless look; make him less formal,... Suddenly, something in him is good for everyone, and that's it! This is the way characters are created... trying and trying.

domingo, 4 de mayo de 2008

Inspiración - Inspiration

Cuando me metí en el proyecto de ilustrar "María é maior", de Baía edicións, escrito por Miguel Vázquez Freire, me planteé, como de costumbre, crearle una atmósfera única, un tono diferente a todos los demás libros. Digamos que había que crearle un ADN exclusivo. Y entonces me vino a la cabeza lo que ve mi hijo con frecuencia: POCOYÓ. Es un niño con sus coleguillas que actúa sobre un fondo diáfano, casi infinito, porque la fuerza expresiva está en los personajes. Y nada nos distrae de ellos. "María é maior" bebió de pocoyó en el minimalismo. Porque cuando se trata de niños muy pequeños, sobran los artificios.

Ah, ¿y quién me inspiró los personajes? Muy fácil: la familia del escritor al completo. Cada uno de ellos es un padre, una madre, una sobrina, etc. del propio autor. Y el propio Vázquez Freire aparece en la imagen, de chándal, con una barriga que más bien parece una venganza.

When I got into the illustration proces of "María é maior" (Baía Edicións), by Miguel Vázquez Freire, I decided (as usual) to create a certain atmosphere, an exclusive tone, a sort of DNA. And then a character came to my mind: Pocoyó. It's a Spanish production, whose protagonist is a little boy, together with his close friends, and nearly anything else: no background, very few elements. This is because the characters are the really important element of the story. My book was inspired on its aesthetics, because when something is addressed to kids, everything has to made simple.

oh, and who inspired the characters of the book? Well, very easy: the writer's real famiy (parents, sisters, brothers in law,...). Even the author, Vázquez Freire, is portrayed with a belly which does not speak very well of me!!

De novo no Ensanche - Back at the Ensanche

No marco da exposición que tiven ata hoxe (sábado 3 de maio) no Centro Sociocultural do Ensanche vivín unha experiencia moi interesante hai xa días: un encontro con alumnado de Maxisterio. O tema? O proceso (e os detalles) de creación do álbum infantil ilustrado e o seu potencial como ferramenta didáctica (sobre todo pensando que ía dirixido a futuros mestres). A preparación do tema fíxome cavilar moito, moito, sobre o álbum infantil como obxecto de estudo rigoroso. E dende logo me deixou a boca doce..


Within the exhibition I've had till today (saturday, may 3rd) at Centro Sociocultural O Ensanche (Santiago, Galicia - Spain) I had a very nice experience some days ago: a speech for university students who will become future teachers. The topic? The process of creating a children's album, and (of course) its didactic potential. When I was preparing the speech, I had a long reflection upon children's books as the object of a scientific research... And I really felt like getting into it!!

Encuentro con niños - Encounter with kids

Siempre es un placer pasar por la Nova 33 y hablar de ilustración a los niños (la biblioteca infantil de la Fundación Caixa Galicia en Santiago). Porque son pioneros en Galicia en la biblioteca para niños. Porque es un lugar vivo, con movimiento, con dedicación. Y...qué caray, porque lo saben hacer muy bien. En fin, que yo de mayor quiero tener una biblioteca así.
It's always a pleasure to go to the Nova 33 (a specialized children's library in Santiago, Galicia, belonging to Fundación Caixa Galicia) to talk to children about illustration. It's a pleaseru because they have been actually the first ones in Galicia. An because that pace is alive. And... what the hell, because they do it so well! Definitely, when I grow up I want to have a library like that.