martes, 22 de junio de 2010

RODRIBICO - RodryPeckworth

Están xa cinco libros preparados para editar. E despois cinco máis. Aquí unhas mostras variadas, de varios dos libros.
Five of the ten books are already done, ready to be printed and edited. Here are some samples of several of them.

martes, 8 de junio de 2010

Rodribico - RodryPeckworth

Máis imaxes do que está a piques de saír á luz.
More samples of what is about to come to life.

lunes, 7 de junio de 2010

Humor gráfico para La Voz de Galicia - Graphic humour for La Voz de Galicia

Hoxe saiu en La Voz de Galicia unha ilustración que fixen alusiva ao anuncio do Goberno de impedir que os concellos poidan ter débedas. Aí queda.
Today I published an illustration on La Voz de Galicia, about the Spanish Government's intention to prevent municipalities from habing any debt with bakns. There it is.