martes, 31 de julio de 2012

Dous carteis - Two posters

O verán sempre é un tempo para os carteis, especialmente de festas e celebracións. Aquí dous que acabo de rematar: a baixada do Eume (para Pontedeume) e as festas patronais de Betanzos, a miña vila natal. Dous estilos diferentes: o río e a natureza agreste, e a arquitectura milenaria.
The summer is always a time for promotional posters: here are two of them, one for the descent of the river Eume, in Pontedeume; and the other for the patron festival in Betanzos, my hometown. Two different styles: the river in the wild, and the millenary architecture.


No hay comentarios: