viernes, 29 de enero de 2010

"Xurxiño quere ser..." - "Xurxiño wants to be..."


Outro libro. Con outro amigo. Miguel Vázquez Freire é un toque de calidade aos proxectos. Rigor, esixencia, e un auténtico estímulo para traballar con el. Este proxecto, tamén con Baía Edicións, pedía un deseño limpo, no que as páxinas respirasen, e dialogasen co texto. Por outra banda, decidín que os personaxes tivesen certo manierismo ou deformamento que rozase a loucura. Esas curvas esaxeradas permitirían un xogo maior cos textos, que non deixan de ser elementos tamén visuais. Sairá tamén en breve á luz.

Another book. With another friend. Miguel Vázquez Freire is a touch of quality for projects. he is rigurous and very demanding (especially with himself). He is a real simulus to work with. And again with Baía Edicións. The project needed a clean design, where the pages could breathe and establish a dialogue with the text. On the other hand, I decided to draw crazy characters, with unreal shapes, with curves and lines that allowed me to play with the paragraphs (also visual elements). It wil come out soon, very soon.

No hay comentarios: