lunes, 16 de junio de 2008

Novos escenarios - New settings

Continúo co libro dos caracois para Baía Edicións. O obxectivo deste libro serán nenos e nenas de ata tres anos: formas, cores, tamaños, relacións co contorno e cos demais,... Todo o que os cativos teñen que aprender nesas idades.I keep on working on my book (the snails one) for Baía Edicións. The target reader is children up to three: shapes, colours, sizes, relationship with the surrounfin reality and with the others... All the things small kind have to learn.

No hay comentarios: